Hans Truijen

home     cv     vrij werk     monumentaal     zeefdrukken     publicaties     contact     links     

  terug  

 

1978 Schildering Catharinakapel Oud-Lemiers

 
   

 

Hans Truijen kreeg in 1976 de opdracht het interieur van dit vroegste voorbeeld van Romaanse bouwkunst in ons land te beschilderen. De Catherinakapel is volgens overlevering een 'Castralia Capella' (slotkapel) van Karel de Grote geweest. Het huidige gebouw dateert van 1100 en is het enige nog gave rechthoekige zaalkerkje in Nederland.

Hans Truijen liet het interieur helemaal wit schilderen en bracht daarna met behulp van zijn vrouw Atty en zoon Marc zijn bijbelse vertelling op de muren en het boogwelf aan. Hij ging daarbij uit van een maquette, maar kwam al schilderend tot nieuwe variaties op het scheppingsverhaal en het leven van Christus, dat hij ook hier weer samenvatte tot de symboliek van geboorte-lijden-verrijzenis. De schilderingen zitten vol vondsten. De belangrijkste is het in elkaar overgaan van de hemel en de aarde in een vloeiende beweging van spontaan geschilderde figuren en symbolen, waarin de kleine vensternissen als vanzelfsprekende onderdelen zijn opgenomen.

 copyrights Hans Truijen